نوشته‌ها

معمار برجسته ایرانی

معمار برجسته ایرانی یک سوال از بابک نصیرآبادی معمار برجسته ایرانی بابک نصیرآبادی مدیر اجرایی هوبادیزاین کارشناس ارشد معماری مدرس دانشگاه آزاد اسلامی در معماری سنتی ایران، بر اساس موقعیت جغرافیایی اش از طریق سقف ها، کاهش سطوح خارجی …