نوشته‌ها

موزه علوم کودکان اینپیون

موزه علوم کودکان اینپیون Incheon Children Science Museum طراحی از شرکت معماری هیئان Designed by HAEAHN Architecture اینچیون، کره جنوبی Incheon South Korea موزه علوم کودکان اینچیون به مساحت ۱۴۹۹۸ متر مربع بر اساس اصلی ترین گروه کارب…